Tikkurilan Teatteri

Tikkurilan Teatteri ry on yksityinen yhdistys, joka ylläpitää Tikkurilan Teatteri nimistä ammattijohtoista harrastajateatteria sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulua, joka antaa taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteesta.

Paneelikeskustelu

Festivaalin paneelikeskustelun alustajana toimii Leonie Hohentahl-Antin, joka on tehnyt
väitöskirjan Jyväskylän yliopistolle aiheesta Ikäihmiset teatterin tekijöinä.
Paneelikeskustelun vetää Vantaan kaupungin kulttuurituottaja Annikki Alku, hänen
erityisalueenaan on kulttuurinen vanhustyö. Paneelissa keskustelevat muun muassa
senioriteatteriohjaaja Milja Vojinovic, Vantaan kaupungin Vanhus- ja vammaispalveluiden
erityisasiantuntija Anne Aaltio sekä senioriteatterin tekijöitä.

Ikäihmisten hyvinvointi puhuttaa tällä hetkellä päättäjiä, palveluntarjoajia sekä itse
senioreita. Teatterin ja kulttuurin keinoin on mahdollisuus lisätä seniori-ikäisten
osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Parhaimmillaan kulttuuri voi ennaltaehkäistä
ikääntyvien ihmisten sosiaalisia ongelmia ja kannustaa ihmisiä löytämään omia
voimavarojaan sekä uusia puolia itsestään.

Tikkurilan Teatteri haluaa tuoda näitä asioita esille Senioriteatterifestivaalin kautta.