Tiimit

Tikkurilan Teatterin toiminnan suunnittelun apuna työskentelee kolme tiimiä: pedagoginen tiimi, taidetiimi ja jäsentiimi. Teatterinjohtaja-rehtori kokoaa pedagogisen tiimin ja Taidetiimin toimintavuoden alussa ja hallitus hyväksyy tiimien kokoonpanot. Jäsentiimin jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous.

Pedagoginen tiimi auttaa parantamaan sirkus- ja teatterialan opettajien keskinäistä yhteistyötä ja opetuskäytäntöjä. Pedagoginen tiimi edistää hyvän taidekasvatuksen toteutumista koulussamme teatteritaiteessa ja sirkustaiteessa. Pedagogiseen tiimiin kuuluvat Janni Johansson, Janne Niinivaara ja Carita Välitalo.

Taidetiimi työskentelee ohjelmistolinjausten hyväksi ja auttaa kehittämään esitystoimintaa. Taidetiimi myös pyrkii lisäämään koulun ja teatterin esitystoiminnan synergiaa. Taidetiimin tavoitteena on tukea laadukasta, antoisaa ja tuloksellista esitystoimintaa sekä suunnitella teatterin ohjelmistoa. Taidetiimiin kuuluvat Aarne Linden, Marko Löllö, Susanna Melander, Päivi Salminen ja Carita Välitalo.

Jäsentiimi ylläpitää jäsenistön aktiivista vuorovaikutusta ja vahvistaa yhteishenkeä sekä käytännön yhteistyötä teatterin jäsenten välillä. Jäsentiimin tehtäviin kuuluu jäsentoiminnasta vastaaminen, jäsenkirjeiden toimittaminen ja jäseniltojen järjestäminen. Jäsentiimiin kuuluvat Jukka Hurjanen, Sonja Kettunen, Anna Känkänen, Iida Peltola sekä Mikko Rokka.