Tikkurilan Teatteri

Tikkurilan Teatteri ry on yksityinen yhdistys, joka ylläpitää Tikkurilan Teatteri nimistä ammattijohtoista harrastajateatteria sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulua, joka antaa taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteesta.

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

ktl_nettiTikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu on Tikkurilan Teatteri ry:n ylläpitämä yksityinen esitystaiteen koulu, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista opetusta teatteri- ja sirkustaiteessa. Opetus tapahtuu Vantaan kaupungin omistamissa tiloissa eri puolilla Vantaata.

Teatteri- ja sirkustaiteen opetuksessa on käytössä  taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma. Teatteritaiteen opetukseen koululla on Opetusministeriön antama opetuksen järjestämislupa. Sirkusopetuksen puolella opetus tapahtuu Vantaan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa.

Teatteriopetus kuuluu valtion opetustuntiperusteisen osuuden piiriin. Lisäksi koulun toiminta rahoitetaan Vantaan kaupungin toiminta- ja kohdeavustuksin, lukukausimaksuin, valtion kurssiavustuksin sekä pääsylipputuloin.

Oppilaita on teatteritaiteen viikoittaisessa perusopetuksessa 220. Sirkustaidetta opiskelee kahdeksassa ryhmässä yhteensä 90 oppilasta.

Vuosittain erillisille lyhytkursseille ja iltapäivätoimintaan osallistuu noin 100 lasta ja nuorta.

Lisätietoa teatteri- ja sirkuskoulusta

Synopsis

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun sähköinen tiedote

Parenteesi

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun opinto-opas