Tikkurilan Teatteri

Tikkurilan Teatteri ry on yksityinen yhdistys, joka ylläpitää Tikkurilan Teatteri nimistä ammattijohtoista harrastajateatteria sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulua, joka antaa taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteesta.

Opetus ja toimintaperiaatteet

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu tarjoaa paikan, missä voi turvallisesti harjoittaa taitojaan ja iloita sekä leikistä, onnistumisesta että kuulumisesta yhteisöön. Koulussa on mahdollista saada kokemuksia taiteellisista prosesseista, oppia asettamaan itselleen haasteita ja tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä harjoittelua. Opetus tukee henkilökohtaista kehitystä ja luovan asenteen syntymistä sekä rohkaisee taiteelliseen toimintaan. Oppilas oppii myös antamaan ja saamaan palautetta, ottamaan huomioon ryhmän muut jäsenet, tukemaan heitä ja samalla kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan.

Ilmoittautuminen

Teatteritaide

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on antaa kokonaisnäkemys teatterista esittävänä taiteena. Oppilas saa ikäkauteensa soveltuvaa kokemusta teatterin tekemisestä, katsottavana olemisesta ja ilmaisukeinoista. Teatteritaiteen opetuksessa oppilasta autetaan jäsentämään ympäröivää monikulttuurista todellisuutta ja tuetaan samalla itseymmärryksen kasvua.

Teatteritaiteen opetuspaikat:  Vernissa, Taidetalo Pessi, Korson Lumo-sali.

Lukuvuosi alkaa elokuussa viikolla 35. Syyslukukausi päättyy viikolla 51. Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 21.
Syyslukukausi (teatteri) 24.8.-18.12.2015
Syysloma 12.10.-16.10.2015
Itsenäisyyspäivä 6.12. on opettajien palkallinen vapaapäivä, eikä silloin mahdollisesti pois jäävää opetusta korvata.
Kevätlukukausi 11.1.-27.5.2016
Hiihtoloma 22.2.-26.2.2016
Kevätfestarit2016 16.-21.5.2016
Kevätgaala 21.5.2016

Sirkustaide

Sirkustaiteen perusopetus korostaa turvallisen, säännöllisen, omatoimisen harjoittelun merkitystä samalla kun annetaan kuva sirkustaiteen traditiosta ja autetaan löytämään laajasta kentästä itselleen mieluisin ja omin harrastusalue. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun opetus painottaa perustekniikan lisäksi ilmaisua ja esiintymistä. Oppilaita myös kannustetaan ideoimaan omia sirkusnumeroita.

Sirkustaiteen opetuspaikat: Dickursby Skola, Korson Lumo.

Lukuvuosi alkaa elokuussa viikolla 36. Syyslukukausi päättyy viikolla 51. Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 21.
Syyslukukausi (sirkus) 31.8.-18.12.2015
Syysloma 12.10.-16.10.2015
Itsenäisyyspäivä 6.12. on opettajien palkallinen vapaapäivä, eikä silloin mahdollisesti pois jäävää opetusta korvata.
Kevätlukukausi 11.1.-27.5.2016
Hiihtoloma 22.2.-26.2.2016
Kevätsirkus 12., 13. & 14.5.2016
Kevätgaala 21.5.2016

Esitystoiminta

Esitystoiminta on olennainen osa opetusta, jonka merkitys on keskeinen. Tuntumaa katsottavana olemiseen saadaan aluksi turvallisesti sisäisissä harjoitusdemoissa ja myöhemmin julkisissa esityksissä.

Esitystoiminnan tarkoitus on oppia toistamaan ja kehittämään näyttelijäntyötä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Jokainen ryhmä tekee vuosittain yhden harjoitusdemon. Teatteri- ja Sirkuskoulun oppilaat tuottavat 5-8 yleisöensi-iltaa vuodessa.

Teatteri- ja Sirkuskoulu tekee yhteistyötä ja oppilaat saavat monipuolista kokemusta Tikkurilan Teatterin produktioissa. Syventävän vaiheen jälkeen on mahdollista jatkaa harrastusta Tikkurilan Teatterin jäsenenä.

Lyhytkurssit

Säännöllisen viikoittaisen opetuksen lisäksi Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu järjestää lyhytkursseja koulujen loma-aikoina: syysloman ja talviloman aikana sekä kesäkuussa koulujen päätyttyä.

Taideopetus soveltuu mainiosti myös osaksi koulujen iltapäivätoimintaa esim. yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Opetusta voivat antaa omalla koululla Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun opettajat. Koulullamme on kokemusta Vantaan peruskoulujen iltapäivätoiminnan  järjestämisestä jo  usean vuoden ajalta.