Opinnot

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu tarjoaa paikan, missä voi turvallisesti harjoittaa taitojaan sekä iloita leikistä, onnistumisesta ja yhteisöön kuulumisesta. Oppilas saa kokemuksia taiteellisista prosesseista, ja voi oppia asettamaan itselleen haasteita ja tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä harjoittelua. Opetus tukee henkilökohtaista kehitystä ja luovan asenteen syntymistä sekä rohkaisee taiteelliseen toimintaan. Oppilas oppii myös antamaan ja saamaan palautetta, ottamaan huomioon ryhmän muut jäsenet, tukemaan heitä ja samalla kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan.

Taiteen perusopetuksen voi molemmilla linjoilla aloittaa 7-18 vuoden iässä. Opetus jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Opetussuunnitelmat on laadittu opetushallituksen antamien teatteri- ja sirkustaiteen taiteenperusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita noudattaen.

Kirjaudu Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun Wilmaan tästä.


Teatteritaide

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on antaa kokonaisnäkemys teatterista esittävänä taiteena. Oppilas saa ikäkauteensa soveltuvaa kokemusta teatterin tekemisestä, katsottavana olemisesta ja ilmaisukeinoista. Teatteritaiteen opetuksessa oppilasta autetaan jäsentämään ympäröivää monikulttuurista todellisuutta ja tuetaan samalla itseymmärryksen kasvua.
Teatteritaiteen opetussuunnitelma (pdf)
Teatteritaiteen lukujärjestys lukuvuosi 2022-23 (pdf)

Teatteritaiteen opetuspaikat:
– Unikko, Unikkotie 2 C, 2. kerros, Tikkurila
– Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36, Tikkurila: Vernissasali, 1. kerros & Vinssisali, 3. kerros
– Lastenkulttuurikeskus Pessi, Vernissakatu 4, Tikkurila
– Lumosali, Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Korso


Sirkustaide

Sirkustaiteen perusopetus korostaa turvallisen, säännöllisen, omatoimisen harjoittelun merkitystä samalla kun annetaan kuva sirkustaiteen traditiosta ja autetaan löytämään laajasta kentästä itselleen mieluisin ja omin harrastusalue. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun opetus painottaa perustekniikan lisäksi ilmaisua ja esiintymistä. Oppilaita myös kannustetaan ideoimaan omia sirkusnumeroita.
Sirkustaiteen opetussuunnitelma (pdf)
Sirkustaiteen lukujärjestys lukuvuosi 2022-23 (pdf)

Sirkustaiteen opetuspaikat
– Dickursby Skola, Urheilutie 4, Tikkurila


Esitystoiminta

Esitystoiminta on olennainen osa opetusta, jonka merkitys on keskeinen. Tuntumaa katsottavana olemiseen saadaan aluksi turvallisesti pienimuotoisemmissa, vanhemmille esitettävissä demoesityksissä ja myöhemmin julkisissa esityksissä. Esitystoiminnan tarkoitus on oppia toistamaan ja kehittämään esiintyjäntyötä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

Opetuksen lisäksi ja sen osana Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun syventävän tason oppilailla on mahdollisuus saada monipuolista kokemusta osallistumalla Tikkurilan Teatterin produktioihin. Niihin järjestetään casting-tilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen. Suoritettuaan syventävät opinnot oppilaan on mahdollista jatkaa harrastusta Tikkurilan Teatterin jäsenenä.


Todistukset

Perusopintojen ja syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen, joka on hyvä säilyttää myöhempää tarvetta varten. Lisäksi voidaan antaa osallistumistodistus tarvittaessa. Todistuspyynnöt osoitetaan rehtorille. Yhteystiedot löydät täältä: Henkilökunta

Lukuvuoden aikatauluista ja koulumme käytänteistä voit lukea lisää opinto-opas Parenteesista.
Tutustu myös Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.