Taiteen perusopetus

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu on Tikkurilan Teatteri ry:n ylläpitämä yksityinen esittävän taiteen koulu, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista opetusta teatteri- ja sirkustaiteessa. Opetus tapahtuu eri puolilla Vantaata. Teatteritaiteen perusopetus aloitettiin vuonna 1994, ja sirkustaiteen perusopetusta on annettu vuodesta 1998.

Teatteri- ja sirkustaiteen opetuksessa käytetään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön voi tutustua täällä.

Teatteritaiteen opetukseen koululla on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä opetuksen järjestämislupa. Sirkusopetuksen puolella opetus tapahtuu Vantaan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Teatteriopetus kuuluu opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin. Lisäksi koulun toiminta rahoitetaan Vantaan kaupungin toiminta- ja kohdeavustuksin, lukukausimaksuin, valtion kurssiavustuksin sekä pääsylipputuloin.