Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Minkä ikäisenä voi aloittaa oppilaana Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa?

Kouluumme voi hakea oppilaaksi kuka tahansa 7-18 -vuotias lapsi / nuori. Aikaisempaa kokemusta teatterista tai sirkuksesta ei tarvita. Opinnot alkavat perustasolta. Mikäli hakijalla kuitenkin on aikaisempaa kokemusta taiteenperusopetuksesta, hän voi aloittaa sopivaksi katsotulla tasolla. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella ympäri vuoden. Järjestämme teatteri- ja sirkusopetusta myös aikuisille.

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön voi tutustua täällä.

Miksi oppilailta pyydetään kuvien julkaisulupaa?

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toiminnasta julkaistaan kuvamateriaalia teatterin verkkosivuilla, esitteissä, some-kanavilla, lehdistössä ja muissa koulun toimintaan liittyvissä julkaisuissa. Koulun hakemuksessa kysytään vanhempien suostumusta kuvien julkaisemiseen edellä mainituissa yhteyksissä. Lupa koskee myös sitä, että lapsen nimen saa julkaista tarvittaessa edellä mainittuihin liittyen. Allekirjoittamalla hakemuksen kuvauslupakohdan, annatte suostumuksenne siihen, että kuva- ja videomateriaalia, jossa lapsenne esiintyy, saa julkaista.

Kuvien julkaisuluvasta on monia syitä kieltäytyä, ja kunnioitamme oppilaittemme vanhempien päätöstä asettaa kuvien julkaisukielto. Muistutamme kuitenkin vanhempia, että esityksistä tiedottamisessa kuvamateriaali on erityisen tärkeää. Esimerkiksi jos paikallislehti haluaa tehdä uutisen joulusirkusesityksestämme, jutun kuvituskuvaksi ei voida antaa valokuvaa vaikkapa pyramidista, jos tempun tekemiseen osallistuu yksikin sellainen lapsi, jolla kuvien julkaisulupaa ei ole. Valitsemme julkaistavaksi annetavat kuvat aina huolella, emmekä julkaise sopimatonta materiaalia.

Mikäli haluatte tarkistaa tai muuttaa lapsenne kuvien julkaisulupaa, olkaa yhteydessä tuotantokoordinaattoriin.

Miksi vanhemmat eivät saa valokuvata esityksissä tai ottaa niitä videolle?

Tähän on kaksi syytä. Ensimmäinen syy koskee kuvien julkaisulupaa, josta kerrotaan tarkemmin edellisen kysymyksen vastauksessa. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu haluaa kunnioittaa oppilaittensa toivetta siitä, että heistä kouluumme liittyvässä tilaisuudessa otetut kuvat eivät tule julkisiksi. Emme voi taata näille oppilaille sitä, että esityksiä taltioivat yleisönedustajat ottaisivat kuvamateriaalia vain omaan käyttöönsä.

Toinen syy liittyy siihen tapakulttuuriin, jota haluamme opettaa koulumme oppilaille: teatteri- ja sirkusesityksissä ei kaiveta kännykkää tai kameraa esiin vaan keskitytään nauttimaan esityksestä! Esitysten kuvaaminen saattaa pahimmassa tapauksessa häiritä sekä muita katsojia että esiintyjiä.

Meillä on oma kuvaaja, joka taltioi esityksiä teatterin käyttöön. Osa näistä kuvista julkaistaan nettisivujemme pressi-osiossa, ja niitä vanhemmat voivat halutessaan ladata nettisivultamme omaan käyttöönsä. Lehdistökuvia esimerkiksi omille sosiaalisen median kanaville jaettaessa tulee kuvan yhteydessä mainita valokuvaajan nimi ja Tikkurilan Teatteri. Demoesityksistä emme julkaise kuvia nettisivuilla. Vanhemmat voivat demoesityksen päätyttyä ottaa muistoksi valokuvia omasta lapsestaan esiintymisvaatteissa.

Tarvitseeko syksyllä ilmoittautua uudelleen?

Ei tarvitse. Kun koulustamme on kerran saanut opetuspaikan, se säilyy, kunnes oppilas luopuu siitä. Mikäli oppilaamme eivät erikseen ilmoita lopettavansa koulumme oppilaina oletamme, että he palaavat jatkamaan opintojaan taiteen perusopetuksen parissa kesäloman jälkeen. Opintojen lopettamisesta tulee aina ilmoittaa rehtori Carita Välitalolle.

Voiko opinnoista pitää välivuoden?

Kyllä voi. Esimerkiksi vaihto-oppilasvuoden takia oppilaan ei tarvitse lopettaa opintojaan Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa, vaan hän voi pitää välivuoden ja palata opintojensa pariin seuraavana lukuvuonna. Välivuodesta tulee myös olla yhteydessä rehtori Carita Välitaloon.

Etkö löytänyt täältä vastausta kysymykseesi? Otathan yhteyttä hallintohenkilökuntaamme!