Yhdistys

Tikkurilan Teatteri ry

Tikkurilan Teatteri ry on yksityinen yhdistys, joka ylläpitää Tikkurilan Teatteri -nimistä ammattijohtoista harrastajateatteria sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulua, joka antaa taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteesta. Tikkurilan Teatteri on perustettu vuonna 1961. Taiteen perusopetusta on annettu vuodesta 1994 teatteritaiteessa ja sirkustaiteessa vuodesta 1998. Tikkurilan Teatteri on Työväen Näyttämöiden Liiton, Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton, Suomen Harrastajateatteriliiton, Helsingin Kauppakamarin, Vantaan Järjestöringin ja Veronmaksajien Keskusliiton jäsen.

MISSIO

Monipuolisen teatteritaiteen tekeminen ja esittäminen sekä luovuutta, yksilöllisyyttä ja yhdessä tekemistä tukeva taidekasvatus.

VISIO

Tikkurilan Teatteri on vetovoimainen, esittävien taiteiden keskus, joka toimii hyvissä tiloissa eri puolilla Vantaata.

ARVOT

Kannustavuus. Kannustavuudella tarkoitamme toimintatapaa, joka arvostaa jokaista omana itsenään ja tukee yksilön kasvua. Kun toimimme ryhmän jäsenenä, puhallamme yhteiseen hiileen ja luomme ilmapiirin, jossa riittää innostusta ja tekemisen makua.

Avoimuus. Toiminta on läpinäkyvää: sitä ohjaavat arvot, tavoitteet, taloudellinen päätöksenteko ja opetussuunnitelmat ovat julkisia. Toiminnan suuntaviivat rakennamme eri-ikäisten moniäänistä yhteistyötä painottaen.

Luovuus. Vaalimme luovaa lahjakkuutta ja uusille ajatuksille avointa mielikuvitusta. Arvostamme perinteitä ja aitoa harrastajuutta sekä uskallusta kokeiluihin ja uusiin toimintatapoihin. Rakenteet pidämme joustavina ja ohjelmiston monipuolisena kattauksena erilaiset tekijä- ja katsojaryhmät huomioon ottaen.

Luotettavuus. Pidämme sen mitä lupaamme ja odotamme samaa muilta. Jäsenten ja oppilaiden odotamme sitoutuvan sovittuihin pelisääntöihin, aikatauluihin ja maksuihin. Työnantajana arvostamme paitsi ammattitaitoa myös tavoitteisiin sitoutumista ja reilua yhteispeliä molemmin puolin. Voittoa emme tavoittele, vaan käytämme tulot vakaana jatkuvaan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Yhdistyksen toiminta

Alta löydät linkit Tikkurilan Teatteri ry:n sääntöihin sekä vuosikertomuksiin ja toimintasuunnitelmiin.

Säännöt (pdf)

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2015 (pdf)

Vuosikertomus 2014 (pdf)

Vuosikertomus 2013 (pdf)

Vuosikertomus 2012 (pdf)

Vuosikertomus 2011 (pdf)

Vuosikertomus 2010 (pdf)

Vuosikertomus 2009 (pdf)

Vuosikertomus 2008 (pdf)

Vuosikertomus 2007 (pdf)

Vuosikertomus 2006 (pdf)

Vuosikertomus 2005 (pdf)

 

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2017 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2016 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2015 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2014 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2013 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2012 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2011 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2010 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2009 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2008 (pdf)